* due appuntamenti a barumini e quartu sant'elena

L'opera di queste pagine è un dipinto di Salvatore Garau per Dromos